Tüzük

Derneğimizin kuruluş ilkelerini temelini oluşturan tüzüğümüz ve dernek içi mevzuat gereği tüzük hükmünde sayılan Genel Kurul Kararları bu sayfada yayımlanmaktadır.

FİSA Dernek Tüzüğü

Dezavantajlı Gruplar Olarak Gözetilecek Kişilerin Tanımlanmasına Dair Genel Kurul Kararı

Mülklere İlişkin Tasarruflar ve İktisadî Faaliyetlere İlişkin Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesine Dair Genel Kurul Kararı

Aidatlar ve Sivil Toplum Faaliyetlerine İlişkin Büyük Konseye Yetki Devredilmesine Dair Genel Kurul Kararı